Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Вплив виробництва квіткового пилку та прополісу на медову продуктивність бджолиних сімей
  Лісогурська, Д. В.; Кривий, М. М.; Фурман, С. В.; Лісогурська, О. В.; Івашкевич, О. О.; Нагорнюк, О. М.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, О. В.; Ивашкевич, А. А.; Нагорнюк, О. Н.; Lisogurska, D.; Kryvyi, M.; Furman, S.; Lisogurska, O.; Ivashkevych, O.; Nahorniuk, O.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фізична активність студентів – основа здорового способу життя
  Опанасюк, Ф. Г.; Скорий, О. С.; Плотіцин, К. В.; Пантус, О. О.; Ободзінська, О. В.; Opanasyuk, F.; Skoruy, O.; Plotitsyn, K.; Pantus, O.; Obodzinska, O.; Скорый, О. С.; Плотицын, К. В.; Пантус, Е. А.; Ободзинская, О. В.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фізичне виховання студентів на основі особистісно-орієнтованого вибору виду рухової...
  Ткаченко, П. П.; Скорий, О. С.; Курилло, Т. В.; Пилипчук, П. Б.; Tkachenko, P.; Skoruy, O.; Kurillo, T.; Pilipchuk, P.; Скорый, О. С.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання електронних навчальних посібників з фізичного виховання студентами...
  Дмитрук, В. С.; Денисовець, А. П.; Dmytruk, V.; Denysovets, A.; Денисовец, А. П.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Proteus vulgaris
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Шиманська, В. В.; Лисенко, О. М.; Діхтяр, О. О.; Андрійчук, В. Ф.; Ковальчук, І. В.; Кураченко, Н. М.; Дорохов, В. І.; П’ясківський, В. М.; Шуляр, Альона Л.; Шуляр, Аліна Л.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Шиманская, В. В.; Лысенко, О. Н.; Дихтяр, Е. А.; Андрийчук, В. Ф.; Ковальчук, И. В.; Кураченко, Н. Н.; Дорохов, В. И.; Пясковский, В. М.; Шуляр, Алена Л.; Шуляр, Алина Л.; Lisogurska, О.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, М.; Shymanska, V.; Lysenko, O.; Dyhtyar, O.; Andriychyk, V.; Kovalchuk, I.; Kurachenko, N.; Dorohov, V.; Pyaskivskiy, V.; Shulyar, Alyona; Shulyar, Alina
  2018-11-12
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Klebsiella pneumoniae
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Lisogurska, О.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, M.
  2018-11-12
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства:...
  Николюк, О. М.; Николюк, О. Н.; Nykolyuk, О.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Профілактика артеріальної гіпертензії засобами рухової активності
  Опанасюк, Ф. Г.; Дзензелюк, Д. О.; Курилло, Т. В.; Скорий, О. С.; Opanasyuk, F.; Dzenzelyuk, D.; Kurillo, T.; Skoruy, O.; Дзензелюк, Д. А.; Скорый, О. С.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Публічне управління в умовах інтелектуальної економіки
  Іванюк, О. В.; Плотнікова, М. Ф.; Ходаківський, Є. І.; Иванюк, О. В.; Плотникова, М. Ф.; Ходаковский, Е. И.; Ivanyuk, О.; Plotnikova, M.; Khodakivsky, Ye.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Cluster approach in administration of rural areas
  Prysiazhniuk, О.; Plotnikova, M.; Buluy, O.; Присяжнюк, О. Ф.; Плотнікова, М. Ф.; Булуй, О. Г.; Плотникова, М. Ф.; Булуй, А. Г.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Екологічна роль представників видів роду Picea у зелених насадженнях міста Житомира
  Матковська, С. І.; Климчик, О. М.; Matkovska, S.; Klymchyk, O.; Матковская, С. И.; Климчик, О. Н.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Організаційно-економічний механізм становлення хлібопродуктового підкомплексу
  Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Multi-functional development of rural areas
  Plotnikovа, M.; Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Екологічна роль глибокої омолоджувальної обрізки представників роду Populus в зелених...
  Матковська, С. І.; Світельський, М. М.; Іщук, О. В.; Пінкіна, Т. В.; Федючка, М. І.; Matkovska, S.; Svitelsky, N.; Ishchuk, O.; Pinkina, T.; Fedyucka, M.; Матковская, С. И.; Свительский, Н. М.; Ищук, О. В.; Пинкина, Т. В.; Федючка, Н. И.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Родовые поместья – механизм социально-экономического возрождения Украины
  Плотникова, М. Ф.; Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ріст та розвиток ремонтних телиць при використанні сухої пивної дробини
  Верес, А. А.; Кривий, М. М.; Veres, A.; Krivoy, M.; Кривой, М. Н.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Накопичення важких металів у яловичині залежно від виду силосу в раціоні бугайців
  Савчук, І. М.; Кобилінська, А. М.; Степаненко, В. М.; Савчук, И. Н.; Кобылинская, А. М.; Savchuk, I.; Kobylinska, A.; Stepanenko, V.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Радіоекологічна оцінка медоносних угідь Житомирського Полісся
  Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Шуляр, Альона Л.; Шуляр, Аліна Л.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Шуляр, Алена Л.; Шуляр, Алина Л.; Lisohurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, M.; Shulyar, Alyona; Shulyar, Alina
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив на життєвий (вітальний) діапазон бджоли медоносної температурних режимів та клімату
  П’ясківський, В. М.; Вербельчук, С. П.; Вербельчук, Т. В.; Пясковский, В. М.; Pyaskovsky, V.; Verbelchuk, S.; Verbelchuk, Т.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оцінка показників якості та безпечності бджолиного обніжжя, одержаного на території з...
  Фурман, С. В.; Лісогурська, Д. В.; Кривий, М. М.; Ковальчук, І. В.; Кураченко, Н. М.; Дорохов, В. І.; Furman, S.; Lisohurska, D.; Kryvyi, M.; Kovalchuk, I.; Kurachenko, N.; Dorokhov, V.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Ковальчук, И. В.; Кураченко, Н. Н.; Дорохов, В. И.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Бар’єрна функція плаценти щодо проникнення кадмію і свинцю і можливість впливу на неї
  Афанасієва, Л. П.; Калиновський, Г. М.; Захарін, В. В.; Афанасиева, Л. П.; Калиновский, Г. Н.; Захарин, В. В.; Afanasyevа, L.; Kaliovsky, G.; Zakharin, V.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Урожайність сумішок вівса з капустяними культурами залежно від удобрення в умовах Полісся
  Мойсієнко, В. В.; Moysienko, V.; Мойсеенко, В. В.; Панчишин, В. З.; Panchyshyn, V.; Стоцька, С. В.; Stotska, S.; Стоцкая, С. В.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Поширеність металоносійства і травматичного ретикуліту серед корів приватного сектору...
  Захарін, В. В.; Грищук, Г. П.; Євтух, Л. Г.; Трохименко, В. З.; Захарин, В. В.; Евтух, Л. Г.; Zakharin, V.; Grishchuk, G.; Yevtukh, L.; Trohymenko, V.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Динаміка посівних площ соняшнику на радіоактивно забруднених територіях Полісся...
  Діхтяр, О. О.; Кривий, М. М.; Дихтяр, Е. А.; Кривой, М. Н.; Dikhtiar, O.; Kryvyi, M.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої залежно від оптимізації фону...
  Гамаюнова, В. В.; Gamajunova, V.; Смірнова, І. В.; Smirnova, I.; Смирнова, И. В.
  2024-06-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
7201 - 7225 з 7434 результатів    << < 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 > >>