Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Професор Пелехатий Микола Сергійович
  Вергунов, В. А.; Піддубна, Л. М.; Кочук-Ященко, О. А.; Кучер, Д. М.; Коваленко, С. Д.; Кириленко, Л. А.; Vergunov, V.; Piddubna, L.; Kochuk-Yashchenko, O.; Kucher, D.; Kovalenko, S.; Kyrylenko, L.; Поддубная, Л. М.; Кочук-Ященко, А. А.; Кучер, Д. Н.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості злочинів вчинених на релігійному ґрунті
  Голобородько, Н. В.; Holoborodko, N.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти
  Грабар, І. Г.; Грищук, Р. В.; Молодецька, К. В.; Grabar, I.; Hryshchuk, R.; Molodetska, K.; Молодецкая, К. В.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » До питання використання безпілотних літальних апаратів у криміналістичній практиці
  Грекова, Л. Ю.; Коваль, І. О.; Hrekova, L.; Koval, I.; Коваль, И. О.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів
  Грибан, Г. П.; Білоскаленко, Т. О.; Скорий, О. С.; Gryban, G.; Biloskalenko, T.; Skoryi, O.; Билоскаленко, Т. А.; Скорый, О. С.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фізична підготовка – важливий чинник збереження здоров’я та забезпечення працездатності...
  Грибан, Г. П.; Білоскаленко, Т. О.; Скорий, О. С.; Плотіцин, К. В.; Gryban, G.; Biloskalenko, T.; Skoruy, O.; Plotitsyn, K.; Билоскаленко, Т. А.; Скорый, О. С.; Плотицын, К. В.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Комплексні дослідження модернізації системи фізичного виховання студентів у вищих...
  Грибан, Г. П.; Краснов, В. П.; Опанасюк, Ф. Г.; Ткаченко, П. П.; Скорий, О. С.; Білоскаленко, Т. О.; Gryban, G.; Krasnov, V.; Opanasyuk, F.; Tkachenko, P.; Skoruy, O.; Biloskalenko, T.; Скорый, О. С.; Билоскаленко, Т. А.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Актуальні проблеми екології у фізичному вихованні студентів
  Грибан, Г. П.; Ободзінська, О. В.; Пантус, О. О.; Білоскаленко, Т. О.; Gryban, G.; Obodzinska, O.; Pantus, O.; Biloskalenko, T.; Ободзинская, О. В.; Пантус, Е. А.; Билоскаленко, Т. О.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оцінка якості знань у студентів після застосування методики розвитку силових якостей...
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Gryban, G.; Tkachenko, P.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Активізація навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів засобами...
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Опанасюк, Ф. Г.; Скорий, О. С.; Білоскаленко, Т. О.; Gryban, G.; Tkachenko, P.; Opanasyuk, F.; Skoruy, O.; Biloskalenko, T.; Скорый, О. С.; Билоскаленко, Т. А.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Загрязнение вод: уголовно-правовая характеристика объекта преступления
  Григораш, Р. Б.; Hryhorash, R.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стан та сучасні особливості формування міжнародних економічних відносин
  Грищук, В. В.; Плотнікова, М. Ф.; Hryshchuk, V.; Plotnikova, M.; Плотникова, М. Ф.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Патоморфологические и гистологические изменения внутренних половых органов коров при...
  Грищук, Г. П.; Gryshchuk, G.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Склад тканинного препарату, виготовленого з матки різних видів тварин
  Грищук, Г. П.; Ревунець, А. С.; Grischuk, G.; Revunets, A.; Ревунец, А. С.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Причини неплідності корів в господарствах Житомирської області та її профілактика
  Грищук, Г. П.; Ревунець, А. С.; Gryshchuk, G.; Revunetz, А.; Ревунец, А. С.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Господарсько-корисні ознаки корів білоголової української породи різних виробничих типів
  Дідківський, А. М.; Кобернюк, В. В.; Кучер, Д. М.; Дидковский, А. Н.; Кучер, Д. Н.; Didkivskyi, А.; Koberniuk, V.; Kucher, D.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Бактерицидна і бактеріостатична активність стільникового, відкачаного та забрусового...
  Діхтяр, О. О.; Дихтяр, Е. А.; Dikhtiar, O.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного...
  Дейсан, М. М.; Дідківський, М. П.; Данкевич, Є. М.; Савченко, Ю. І.; Савчук, І. М.; Ратошнюк, І. Ю.; Мельничук, А. О.; Куновський, В. І.; Данкевич, В. Є.; Полінкевич, В. А.; Нетреба, Ю. А.; Мисловський, О. Л.; Петрук, М. М.; Мартинюк, О. М.; Deysan, M.; Didkivskyy, M.; Dankevych, Ye.; Savchenko, Yu.; Savchuk, I.; Ratoshnyuk, I.; Melnichuk, А.; Kunovskyy, V.; Dankevych, V.; Polinkevich, V.; Netreba, Yu.; Myslovskyy, A.; Petruk, M.; Martyniuk, M.; Дидковский, М. П.; Данкевич, Е. М.; Савченко, Ю. И.; Савчук, И. Н.; Ратошнюк, И. Ю.; Куновский, В. И.; Данкевич, В. Е.; Полинкевич, В. А.; Мисловский, О. Л.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фінансовий менеджмент
  Дема, Д. І.; Дорохова, Л. М.; Віленчук, О. М.; Куровська, Н. О.; Недільська, Л. В.; Дема, Д. И.; Дорохова, Л. Н.; Виленчук, О. Н.; Куровская, Н. О.; Недельская, Л. В.; Dema, D.; Dorohova, L.; Vilenchuk, О.; Kurovska, N.; Nedilska, L.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Перспективи відновлення еко-типу поліські бджоли
  Деметракі, Є.; Адамчук, Л.; Черник, М.; Шімкова, Я.; Кривий, М. М.; Деметраки, Е.; Шимкова, Я.; Кривой, М. Н.; Demetraki, E.; Adamchuk, L.; Chernyk, M.; Shimkova, Ya.; Kryvyi, M.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ставлення молоді до власного здоров’я
  Дзензелюк, Д. О.; Канділов, І. Ю.; Дзензелюк, Д. А.; Кандилов, И. Ю.; Dzenzeluk, D.; Kandilov, I.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Взаємозв’язок індексів та фізичної підготовленості студентської молоді
  Дзензелюк, Д. О.; Пантус, О. О.; Дзензелюк, Д. А.; Пантус, Е. А.; Dzenzelyuk, D.; Pantus, O.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Гельмінтофауна шпороносних черепах контактного зоопарку та її значення
  Дубова, О. А.; Фещенко, Д. В.; Згозінська, О. А.; Дубовая, О. А.; Згозинская, О. А.; Dubova, O.; Feschenko, D.; Zghozinska, O.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Запровадження біометричних паспортів та ID карток як обмеження конституційних прав та...
  Дяченко, Р. П.; Костенко, С. О.; Diachenko, R.; Kostenko, S.; Костенко, С. А.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Проблеми конституційної відповідальності Президента України
  Ейсмонт, І. В.; Ляшенко, Р. Д.; Eismont, I.; Lyashenko, R.; Эйсмонт, И. В.
  2023-09-27
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
26 - 50 з 143 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 > >>