Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи
  Бобиль, Володимир Володимирович; Луцко, Сергій В'ячеславович; Бобыль, Владимир Владимирович; Луцко, Сергей Вячеславович; Bobyl, Vladimir V.; Lutsko, Serhii V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці
  Абакумова, Юлия Серьгеевна; Абакумова, Юлія Сергіївна; Abakumova, Yuliia S.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Экспериментально-расчётный метод «условной поперечной балки» и его точность
  Сухоруков, Борис Дмитриевич; Сухоруков, Борис Дмитрович; Sukhorukov, Borys D.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Цивилизационные и историко-антропологические аспекты «греческого чуда»
  Айтов, Спартак Шалвович; Aitov, Spartak S.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Критерии оценки надёжности железобетонных пролётных строений автодорожных мостов
  Савчинский, Борис Васильевич; Савчинський, Борис Васильович; Savchinskiy, Boris V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Мужність і страх в контексті опозиції діяльності та бездіяльності людини:...
  Снітько, Дмитро Юрійович; Снитько, Дмитрий Юрьевич; Snitko, Dmytro Yu.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Філософія культури М. М. Бахтіна: історично-антропологічні виміри
  Айтов, Спартак Шалвович; Aitov, Spartak S.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Бездіяльність людини в контексті проблеми ідентичності суб’єкта
  Снітько, Дмитро Юрійович; Снитько, Дмитрий Юрьевич; Snitko, Dmytro Yu.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Анализ факторов, влияющих на прочность сцепления полимерных композиций с бетоном
  Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Савин, Л. С.; Палий, В. В.; Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.; Krasnyuk, Andrew V.; Krasnuk, Andrey V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Хайдеггер об антропологических интенциях философствования Декарта
  Маливский, Анатолий Николаевич; Малівський, Анатолій Миколайович; Malivskyy, Anatoly N.; Malivs'kіy, A. M.; Malivskyi, Anatolii M.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Философское учение Канта как поиски аутентичной формы антропологической метафизики
  Маливский, Анатолий Николаевич; Малівський, Анатолій Миколайович; Malivskyy, Anatoly N.; Malivs'kіy, A. M.; Malivskyi, Anatolii M.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Пропедевтика етичної проблематики
  Варшавський, Олександр Павлович; Варшавский, Александр Павлович; Varshavskyi, Oleksandr P.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Философская мысль и математизация научного знания: античный период
  Дешко, Лариса Константиновна; Пономаренко, Ирина Юрьевна; Дешко, Наталья Андреевна; Дешко, Лариса Костянтинівна; Пономаренко, Ірина Юріївна; Дешко, Наталія Андріївна; Deshko, Larysa K.; Ponomarenko, Iryna Yu.; Deshko, Nataliia A.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Образование: cущее и должное
  Хмель, Владимир Васильевич; Хміль, Володимир Васильович; Khmel, Volodymyr V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Пізнавальна динаміка історично-антропологічних досліджень у ХХ-на початку ХХІ ст.
  Айтов, Спартак Шалвович; Aitov, Spartak S.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у...
  Паращевіна, Ольга Степанівна; Паращевина, Ольга Степановна; Paraschevina, Olga S.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Структура факторів щодо формування мотивації до занять фізичними вправами та здорового...
  Степанова, І. В.; Дутко, Тарас Романович; Dutko, Taras R.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Влияние одновременных донных возмущений на формирование волны на поверхности жидкости
  Селезов, И. Т.; Кузнецов, Виталий Николаевич; Черников, Д. О.; Кузнецов, Віталій Миколайович; Kuznetsov, Vitaliy M.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Анализ пространственного движения твердых тел с упругой связью
  Крышко, Евгений Прокофьевич; Буров, Алексей Викторович; Кришко, Євген Прокопович; Буров, Олексій Вікторович; Kryshko, Yevhen P.; Burov, Oleksii V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Теоремы вложения в метрических пространствах Lψ
  Агошкова, Татьяна Анатольевна; Агошкова, Тетяна Анатоліївна; Agoshkova, Tetiana A.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Влияние переменного модуля упругости на нелинейное деформирование цилиндрической оболочки
  Ободан, Н. И.; Гавеля, Г. М.; Киселев, Михаил Яковлевич; Кісельов, Михайло Якович; Kiselov, Mykhailo Ya.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Антропологія Декарта як проект антропологічної метафізики
  Малівський, Анатолій Миколайович; Маливский, Анатолий Николаевич; Malivskyy, Anatoly N.; Malivs'kіy, A. M.; Malivskyi, Anatolii M.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ентропійний «вірус» демократії
  Хміль, Володимир Васильович; Хмель, Владимир Васильевич; Khmel, Volodymyr V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » К вопросу о решении задач механики с помощью моделирования
  Гаркави, Наум Яковлевич; Ковалёв, Игорь Ефимович; Горобец, Владимир Леонидович; Федоров, Евгений Федорович; Карпенко, Владимир Владимирович; Клименко, Ирина Владимировна; Маслеева, Людмила Григорьевна; Шадрин, Илья Сергеевич; Гаркаві, Наум Якович; Горобець, Володимир Леонідович; Федоров, Євген Федорович; Карпенко, Володимир Володимирович; Клименко, Ірина Володимирівна; Маслєєва, Людмила Григорівна; Harkavi, Naum Y.; Gorobets, Vladimir L.; Fedorov, Yevhen F.; Karpenko, Vladimir V.; Klymenko, Iryna V.; Maslieieva, Liudmyla H.; Masleieva, Liudmyla H.; Сахно, Анатолий Никитович
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Об электромагнитной совместимости электрооборудования пассажирских вагонов
  Распопин, В. Р.; Шаповал, А. В.; Снитко, Л. Ю.; Игнатов, Георгий Сергеевич; Вислогузов, Виктор Тихонович; Ігнатов, Георгій Сергійович; Вислогузов, Віктор Тихонович; Ihnatov, Heorhii S.; Vyslohuzov, Viktor T.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
1 - 25 з 4800 результатів    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>