Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Estimating the Lower Ionosphere Height and Lightning Location Using Multimode "Tweek"...
  Shvets, Аleksandr V.; Serdiuk, Tetiana M.; Сердюк, Татьяна Николаевна; Горишняя, Ю. В.; Hobara, Y.; Hayakawa, M.; Швець, Олександр Володимирович; Serdyuk, Tatyana N.; Gorishnyaya, Y. V.; Швец, Александр Владимирович; Сердюк, Тетяна Миколаївна
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Silent Way as the Effective Way of Teaching English at High School
  Pererva, Kateryna M.; Pererva, Yekaterina M.; Перерва, Катерина Михайлівна; Перерва, Екатерина Михайловна
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Повышение эффективности схемы защиты тяговых двигателей от внешних и внутренних...
  Висин, Николай Григорьевич; Власенко, Борис Трофимович; Кийко, Анатолий Иванович; Егоров, А. А.; Вісін, Микола Григорович; Власенко, Борис Трохимович; Кійко, Анатолій Іванович; Visin, Mykola G.; Vlasenko, Boris T.; Kyiko, Anatoly I.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Синтаксичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа)
  Мірошниченко, Ірина Григорівна; Мирошниченко, Ирина Григорьевна; Miroshnychenko, Iryna H.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Лексико-граматичні засоби створення стислого тексту (на матеріалі українських мас-медіа)
  Мірошниченко, Ірина Григорівна; Мирошниченко, Ирина Григорьевна; Miroshnychenko, Iryna H.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Навчання англійській мові для спеціальних цілей (на прикладі Business English)
  Шпак, Ірина Володимирівна; Мунтян, Антоніна Олександрівна; Шпак, Ирина Владимировна; Мунтян, Антонина Александровна; Shpak, Iryna V.; Muntian, Antonina O.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Структурний аналіз показників якості будівельно-відновлювальної техніки Державної...
  Крамар, Ігор Євгенович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Ситик, В. В.; Крамар, Игорь Евгениевич; Яковлев, Сергей Александрович; Kramar, Igor E.; Yakovlev, Sergiy O.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Рокайльный эпиллий в поэме А. Поупа «Похищение локона»
  Мунтян, Антонина Александровна; Мунтян, Антоніна Олександрівна; Muntian, Antonina O.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » «Похищение локона»: рокайльные особенности в соотношении с классицистической традицией
  Мунтян, Антонина Александровна; Мунтян, Антоніна Олександрівна; Muntian, Antonina O.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Accurate calculations of dynamic first hyperpolarizability: Construction of physically...
  Rossikhin, V.; Voronkov, Eugene O.; Okovytyy, Sergiy I.; Sergeieva, T.; Kapusta, K.; Leszczynski, Jerzy; Voronkov, Yevgeniy O.; Воронков, Євген Олегович; Воронков, Евгений Олегович
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Установлення допустимих швидкостей руху поїздів по ділянці колії, відремонтованій із...
  Уманов, Марк Іонович; Циганенко, Володимир Веніамінович; Рейдемейстер, Олексій Геннадійович; Халіпова, Наталія Володимирівна; Ковальов, Вячеслав Вікторович; Уманов, Марк Ионович; Цыганенко, Владимир Вениаминович; Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич; Халипова, Наталья Владимировна; Ковалев, Вячеслав Викторович; Umanov, Mark I.; Tsyganenko, Vladimir V.; Reidemeister, Alexey G.; Khalipova, Nataliia V.; Kovalyov, Vyacheslav V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Экспериментальное исследование влияния слабого по энергии внешнего магнитного поля на...
  Гринкевич, Владимир Александрович; Краев, Максим Витальевич; Шевченко, Татьяна Николаевна; Краева, Виолета Святославовна; Гринкевич, Володимир Олександрович; Країв, Максим Віталійович; Шевченко, Тетяна Миколаївна; Краєва, Віолета Святославівна; Grinkevitch, Vladimir O.; Kraiv, Maksym V.; Shevchenko, Tatiana N.; Kraeva, Violeta S.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Квантово-механічний підхід до визначення модуля Юнга для металів з кубічною решіткою
  Штапенко, Едуард Пилипович; Заблудовський, Володимир Олександрович; Воронков, Євген Олегович; Дудкіна, Валентина Василівна; Штапенко, Эдуард Филипович; Заблудовский, Владимир Александрович; Воронков, Евгений Олегович; Дудкина, Валентина Васильевна; Shtapenko, Eduard P.; Shtapenko, Edward Ph.; Zabludovsky, Vladimir A.; Zabludovskyi, Vladimir A.; Voronkov, Yevgeniy O.; Voronkov, Eugene O.; Dudkina, Valentina V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльний аналіз методів контролю за поздовжніми напруженнями в рейкових плітях...
  Рибкін, Віктор Васильович; Арбузов, Максим Анатолійович; Рыбкин, Виктор Васильевич; Арбузов, Максим Анатольевич; Rybkin, Viktor V.; Arbuzov, Maksym A.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Образование переходного диффузионного слоя «покрытие—подложка» при электрокристаллизации
  Штапенко, Эдуард Филипович; Заблудовский, Владимир Александрович; Дудкина, Валентина Васильевна; Штапенко, Едуард Пилипович; Заблудовський, Володимир Олександрович; Дудкіна, Валентина Василівна; Shtapenko, Eduard P.; Shtapenko, Edward Ph.; Zabludovsky, Vladimir A.; Zabludovskyi, Vladimir A.; Dudkina, Valentina V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методика визначення допустимих напружень в рейках
  Рибкін, Віктор Васильович; Баль, Олена Миронівна; Рыбкин, Виктор Васильевич; Баль, Елена Мироновна; Rybkin, Viktor V.; Bal, Elena M.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Визначення мінімального радіуса кривих в плані з урахуванням розподілу перевезень
  Курган, Микола Борисович; Заяц, Марина Анатоліївна; Курган, Николай Борисович; Заяц, Марина Анатольевна; Kurgan, Nikolay B.; Kurhan, Mykola B.; Zayats, Maryna A.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Построение и оптимизация координатной модели при проектировании переустройства плана...
  Корженевич, Иван Петрович; Корженевич, Іван Петрович; Korzhenevych, Ivan P.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Визначення впливу опору пересуванню і повороту гусеничного тягача на загальний опір...
  Главацький, Казимир Цезарович; Проскурня, В. М.; Главацкий, Казимир Цезаревич; Glavackiy, Kazimir C.; Glavackiy, Kazimir Ts.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Направления модернизации катков статического и динамического действия для уплотнения...
  Главацкий, Казимир Цезаревич; Богомаз, Владимир Николаевич; Главацький, Казимир Цезарович; Богомаз, Володимир Миколайович; Glavackiy, Kazimir C.; Glavackiy, Kazimir Ts.; Bogomas, Vladimir N.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вимірювання нейтральної температури рейкової пліті безстикової колії
  Рибкін, Віктор Васильович; Арбузов, Максим Анатолійович; Рыбкин, Виктор Васильевич; Арбузов, Максим Анатольевич; Rybkin, Viktor V.; Arbuzov, Maksym A.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ресурсы открытого доступа как инструмент формирования научного рейтинга ученых
  Аксенова, Ольга Юрьевна; Чернобай, Ольга Викторовна; Аксьонова, Ольга Юріївна; Чорнобай, Ольга Вікторівна; Aksenova, Olga Yu.; Chernobay, Olga V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Математическое моделирование влияния толчков случайной функции напряжения на...
  Мищенко, Татьяна Николаевна; Міщенко, Тетяна Миколаївна; Mishchenko, Tatyana M.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльний аналіз методів укріплення земляного полотна
  Петренко, Володимир Дмитрович; Святко, Ілона Олександрівна; Ямпольський, Дмитро Олександрович; Петренко, Владимир Дмитриевич; Святко, Илона Александровна; Ямпольский, Дмитрий Александрович; Petrenko, Vladimir D.; Sviatko, Ilona O.; Yampolskiy, Dmytro O.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану кутової підпірної стінки на пальовому...
  Петренко, Володимир Дмитрович; Лісневський, Максим Анатолійович; Петренко, Владимир Дмитриевич; Лисневский, Максим Анатольевич; Petrenko, Vladimir D.; Lisnevskyy, Maxim A.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
351 - 375 з 4800 результатів    << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>