Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Загальні принципи формування розподільчих відносин в Україні на макроекономічному рівні
 • » Анализ эффективности режимов торможения отцепов на сортировочных горках
  Бобровский, Владимир Ильич; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Рогов, Н. В.; Бобровський, Володимир Ілліч; Козаченко, Дмитро Миколайович; Bobrovskiy, Volodimir I.; Bobrowski, Vladimir I.; Kozachenko, Dmytro M.; Kozachenko, Dmitriy N.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розробка технології відновлення зношених деталей рухомого складу шаруватими покриттями
  Артемчук, Віктор Васильович; Артемчук, Виктор Васильевич; Artemchuk, Viktor V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Экодобавки и их применение в сталебетонных изделиях
  Пшинько, Александр Николаевич; Савин, Л. С.; Савин, Ю. Л.; Федоркин, С. И.; Приходько, А. П.; Пшінько, Олександр Миколайович; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Пэтч-тестовая модель слоистых грунтовых оснований мкэ
  Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович; Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Petrenko, Vladimir D.; Tiutkin, Oleksii L.; Tjutkin, Oleksii L.; Tutkin, Aleksey L.; Tyutkіn, Oleksii L.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оптимізація розподілу ресурсів для забезпечення сервісу перевезень на залізниці
  Кулешов, В. М.; Доценко, Ю. В.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Эффективные составы бетонов для плит пустотного настила непрерывного формования
  Нетеса, Николай Иванович; Нетеса, Микола Іванович; Netesa, Nikolai I.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження карбомідних та епоксидних полімеррозчинів для ремонту конструкцій...
  Краснюк, Андрій Віталійович; Кірейко, Олексій Леонідович; Харченко, Костянтин Сергійович; Краснюк, Андрей Витальевич; Кирейко, Алексей Леонидович; Харченко, Константин Сергеевич; Krasnyuk, Andrew V.; Krasnuk, Andrey V.; Kireiko, Oleksii L.; Kharchenko, Konstantyn S.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стан деформаційних швів на автодорожніх мостах
  Косяк, Вікторія Миколаївна; Ковальчук, В. В.; Косяк, Виктория Николаевна; Kosyak, V.M.; Kosyak, Victoria N.; Kovalchuk, V. V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Анализ девиации частоты фонации при демодуляционной обработке речевого сигнала
  Журавлев, В. Н.; Жуковицкий, Игорь Владимирович; Жуковицький, Ігор Володимирович; Zhukovytskyy, Igor V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток конструктивних форм елементів мостів для роботи в умовах сейсмічних впливів
  Косяк, Вікторія Миколаївна; Косяк, Виктория Николаевна; Kosyak, Victoria N.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » О переводе в водогрейный режим парового котла Е-1/9-2Г
  Горбуля, Петр Григорьевич; Горбуля, Петро Григорович; Кравец, Виктор Владимирович; Рева, Александр Николаевич; Horbulia, Petro H.; Kravets, Viktor V.; Reva, Oleksanr M.; Кравець, Віктор Володимирович; Рева, Олексанр Миколайович
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оценка точности и оптимизация процедур съемки железнодорожных кривых
  Корженевич, Иван Петрович; Ренгач, Н. Г.; Лошкарев, Н. А.; Корженевич, Іван Петрович; Korzhenevych, Ivan P.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Організація швидкісного руху при застосуванні рухомого складу з примусовим нахилом...
  Курган, Микола Борисович; Корженевич, Іван Петрович; Арсонов, В. В.; Курган, Николай Борисович; Корженевич, Иван Петрович; Kurgan, Nikolay B.; Kurhan, Mykola B.; Korzhenevych, Ivan P.; Arsonov V. V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Организационно-экономические основы возведения и реконструкции объектов транспортного...
  Волков, Евгений Иванович; Чашин, Д. Ю.; Доценко, Р. А.; Волков, Євген Іванович; Volkov, Yevhen I.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Метод расчета процесса нейтрализации токсичного облака, мигрирующего в атмосфере
  Лисняк, Владимир Михайлович; Лісняк, Володимир Михайлович; Lisnyak, Volodymyr M.; Lisniak, Volodymyr M.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Cпіввідношення між силами тертя реборди і кочення колеса крана: експериментальна оцінка
  Радкевич, Анатолій Валентинович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Бондаренко, Леонід Миколайович; Степаненко, О. О.; Радкевич, Анатолий Валентинович; Яковлев, Сергей Александрович; Бондаренко, Леонид Николаевич; Radkevich, Anatoliy V.; Radkevych, Anatolii V.; Yakovlev, Sergiy O.; Bondarenko, Lеоnid M.; Bondarenko, Leonid N.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив структури відновлювальних шарів на міцність пресового з’єднання буксового вузла...
  Михаліченко, Павло Євгенович; Костін, Микола Олександрович; Михаличенко, Павел Евгеньевич; Костин, Николай Александрович; Mihalichenko, Pavel E.; Kostin, Mykola O.; Kostin, Nickolai A.; Mykhalichenko, Pavel Ye.; Mykhalichenko, Pavlo Ye.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Субоптимальне керування сингулярно-збуреною розподіленою системою
  Михайлова, Тетяна Федорівна; Михайлова, Татьяна Федоровна; Mykhaylova, Tetyana F.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Об оптимизации фазовой скорости распространения волн в транспортном потоке
  Гасанов, Закария Муса-огли; Гасанов, Закарія Муса-огли; Hasanov, Zakariia M.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Определение параметров рельсовой цепи при проведении измерений с вагона-лаборатории
  Сердюк, Татьяна Николаевна; Serdiuk, Tetiana M.; Сердюк, Тетяна Миколаївна; Serdyuk, Tatyana N.; Гаврилюк, Владимир Ильич; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Gavrilyuk, Vladimir I.; Havryliuk, Volodymyr I.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Совершенствование технологии очистки маслосодержащих производственных сточных вод
  Долина, Леонид Федорович; Мищенко, Андрей Анатольевич; Долина, Леонід Федорович; Міщенко, Андрій Анатолійович; Dolina, Leonid F.; Mishchenko, Andrey A.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Применение нейтрализующих растворов для ликвидации области загрязнения в зоне аэрации и...
  Калашников, Иван Владимирович; Калашников, Іван Володимирович; Kalashnikov, Ivan V.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Безразмерная тяговая характеристика тепловозов
  Босов, Аркадий Аркадьевич; Таран, А. В.; Босов, Аркадій Аркадійович; Bosov, Arkadiy A.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Результаты исследований по установлению условий обращения электровоза ДС3-001 на сети...
  Рыбкин, Виктор Васильевич; Татуревич, Анатолий Павлович; Сова, С. Н.; Рибкін, Віктор Васильович; Татуревич, Анатолій Павлович; Rybkin, Viktor V.; Taturevych, Anatolii P.
  2024-06-14
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
476 - 500 з 4800 результатів    << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>