Records

Наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Корреляционные свойства радиоимпульса, сформированного с применением псевдослучайной...
  А.И. Кушнир; К.С. Васюта; А.В. Крыжный; Ф.Ф. Зоц; А.І. Кушнір; К.С. Васюта; А.В. Крижний; Ф.Ф. Зоц; A.I. Kyshnir; К.S. Vаsutа; A.V. Kryzhniy; F.F. Zots
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Огляд програм та вимог керівних документів країн НАТО стосовно космічної ситуаційної...
  М.Ф. Пічугін; Д.В. Карлов; О.О. Клімішен; Я.М. Кожушко; М.Ф. Пичугин; Д.В. Карлов; А.О. Климишен; Я.М. Кожушко; M. Pichugin; D. Karlov; A. Klimishen; Ya. Kozhushko
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування...
  О.М. Семененко; О.Г. Водчиць; Р.В. Бойко; Ю.Б. Добровольський; С.С. Масловський; О.А. Корочкін; О.М. Семененко; Р.В. Бойко; А.Г. Водчиц; Ю.Б. Добровольський; С.С. Масловский; А.А. Корочкин; O. Semenenko; R. Boyko; O. Vodchyts; Y. Dobrovolsky; S. Maslovsky; O. Korochkin
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 та інтервальними...
  С.А. Олізаренко; А.В. Самокіш; В.О. Капранов; С.А. Олизаренко; А.В. Самокиш; В.А. Капранов; S. Olizarenko; A. Samokish; V. Kapranov
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Наукове обґрунтування методики розрахунку вібраційних машин з пневмогідроприводом для...
  М.Г. Ємельяненко; О.В. Рачковський; Н.Г. Емельяненко; А.В. Рачковский; М. Emelianenko; O. Rachkovskyi
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу військ (сил) Збройних Сил України
  В.П. Дідіченко; В.П. Дидиченко; V. Didichenko
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ефективність планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України
  М.М. Дєнєжкін; Н.Н. Денежкин; M. Dieniezhkin
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сучасні технології нейтралізації хімічно-небезпечних речовин
  О.В. Галак; М.Д. Сахненко; Г.В. Каракуркчі; О.С. Брянкін; І.О. Бєлоусов; А.В. Галак; Н.Д. Сахненко; А.В. Каракуркчи; А.С. Брянкин; И.А. Белоусов; A. Galak; N. Sakhnenko; A. Karakurkchi; A. Bryankin; I. Belousov
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Засоби імітаційного моделювання, як інструмент синтезу структури інженерно-авіаційної...
  О.Б. Леонтьєв; Т.В. Паращенко; А.Б. Леонтьев; Т.В. Паращенко; O. Leontiev; T. Paraschenko
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методологічні аспекти проектування матеріально-технічної основи автоматизованої системи...
  Ю.Ф. Кучеренко; Ю.Ф. Кучеренко; Yu. Kucherenko
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оптимізація вибору варіанту побудови системи захисту інформації від атак при...
  І.С. Добринін; М.П. Борова; И.С. Добрынин; М.П. Борова; I. Dobrynin; M. Borova
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Напрями удосконалення автоматизованих систем управління для артилерії Сухопутних військ...
  Л.С. Демидко; П.Є. Трофименко; Г.В. Сорокоумов; І.С. Луговський; Л.С. Демидко; П.Е. Трофименко; Г.В. Сорокоумов; И.С. Луговской; L. Demidko; P. Trofimenko; G. Sorokoumov; I. Lugovskiy
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Методика комплексного обґрунтування вимог до робототехнічного комплексу розмінування
  О.М. Гусляков; О.М. Гусляков; O. Gusliakov
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження шляхів створення системи об’єктивного контролю сучасних БпАК та уніфікації...
  М.В. Андрушко; С.В. Ратушний; Н.В. Андрушко; С.В. Ратушний; N. Аndrushkо; S. Ratushny
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Состояние и направления развития мобильных цифровых тропосферных систем связи
  В.Н. Почерняев; В.С. Повхлеб; В.М. Почерняєв; В.С. Повхліб; V. Pochernyaev; V. Povkhlib
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оцінка точності визначення положення БпЛА різницево-далекомірним методом в рухомій...
  М.І. Чернишев; В.В. Куценко; В.В. Куценко; М.И. Чернышов; V. Kucenko; M. Chernyshev
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розширення функціональних можливостей посадкового радіолокатору щодо визначення...
  С.А. Макаров; О.О. Сокол; В.Я. Поворознюк; В.П. Яндола; С.А. Макаров; О.А. Сокол; В.Я. Поворознюк; В.П. Яндола; S. Makarov; O. Sokol; V. Povoroznyuk; V. Yandola
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Метод розкриття невизначеності в задачах протидії двох сторін у контексті...
  В.Ю. Мазур; О.В. Боровик; Р.В. Рачок; В.Ю. Мазур; О.В. Боровик; Р.В. Рачок; V. Mazur; O. Borovik; R. Rachok
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Воєнно-економічні аспекти сумісного застосування літаків і безпілотних літальних апаратів
  А.Ф. Кудрявцев; А.Ф. Кудрявцев; A. Kudriavtsev
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Моделювання антени біжучої хвилі на основі Ш-хвилеводу
  А.С. Дудуш; В.М. Грибов; А.С. Дудуш; В.М. Грибов; A. Dudush; V. Gribov
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та...
  М.К. Жердєв; О.В. Сєлюков; С.І. Глухов; С.В. Гахович; М.М. Нікіфоров; Н.К. Жердев; А.В. Селюков; С.И. Глухов; С.В. Гахович; Н.Н. Никифоров; N. Zherdev; A. Selyukov; S. Glukhov; S. Gakhovich; N. Nikiforov
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Синтез регулятора скорости для двухконтурной системы запуска газотурбинного двигателя...
  А.И. Денисов; А.Л. Бурсала; Е.А. Бурсала; О.Л. Шаповалов; К.В. Башинский; О.І. Денисов; О.Л. Бурсала; О.О. Бурсала; О.Л. Шаповалов; К.В. Башинський; A. Denisov; A. Bursala; E. Bursala; O. Shapovalоv; K. Bashinskiy
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Актуальні тактичні і оперативні задачі як основа формування компетентностей та...
  Т.А. Сутюшев; Т.А. Сутюшев; T. Sutyushev
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Technologies for improving filtering systems for the neutralization of hazardous...
  А. Galak; N. Sakhnenko; A. Kosarev; A. Bryankin; А. Linyvtsev; О.В. Галак; М.Д. Сахненко; О.В. Косарев; О.В. Брянкін; О.В. Лінивцев; А.В. Галак; Н.Д. Сахненко; А.В. Косарев; А.В. Брянкин; А.В. Ленивцев
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості застосування дистанційного навчання у військовій освіті
  К.В. Садовий; Д.В. Атаманський; О.Л. Кузнєцов; А.О. Ковальчук; М.М. Ясечко; О.М. Дзігора; К.В. Садовый; Д.В. Атаманский; А.Л. Кузнецов; А.А. Ковальчук; М.М. Ясечко; А.М. Дзигора; K. Sadovyi; D. Atamanskiy; O. Kuznietsov; A. Kovalchuk; M. Yasechko; O. Dzihora
  2023-12-04
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
1 - 25 з 5101 результатів    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>