Запис Детальніше

Писемні пам'ятки Лемківщини - джерело вивчення загальноукраїнської мови

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Писемні пам'ятки Лемківщини - джерело вивчення загальноукраїнської мови
Written Legacy of Lemkivshchyna -- the Source of Studying of General Ukrainian Language
 
Creator Полюга, Лев Миколайович
Polyuha, Lev
 
Subject писемні пам'ятки Лемківщини
лемківські говірки
історичні словники
загальноукраїнська мова
 
Description Писемні пам'ятки Лемківщини на рівні з іншими пам'ятками української мови розкривають її самобутність, багатство єдиного національного цілого.
Written legacy of Lemkivshchyna as well as other legacy of Ukrainian language discover its
originality and richness as a single national entity.
 
Date 2012-10-22T08:00:33Z
2012-10-22T08:00:33Z
2012-10-22
 
Type Article
 
Identifier Полюга, Л. Писемні пам'ятки Лемківщини - джерело вивчення загальноукраїнської мови [Текст] / Л. Полюга // Studia Methodologica : альманах / уклад. : С. Є. Панцьо, Н. О. Свистун. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 13-15.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2139
 
Language uk