Запис Детальніше

Основні характерні особливості системи лемківських говірок

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні характерні особливості системи лемківських говірок
The Lemkian dialekt: basic characterization
 
Creator Лесів, Михайло
Lesiv, Mykhaylo
 
Subject лемківський діалект
українські говірки
загальноукраїнська мова
фонетика
словозміна
лексичні запозичення
полонізми
словакізми
мадяризми
волоські запозичення
тюркізми
германізми
 
Description На основі дотеперішніх досліджень українських і польських діалектологів представлено
основні особливості фонетичної, граматичної та лексичної систем лемківського діалекту з того часу, коли носії лемківського мовлення жили компактно перед виселеннями та переселеннями після другої світової війни на схід і захід.
Запропоновано найбільш притаманні для лемківського діалекту риси на тлі карпатських
та інших західноукраїнських говірок і української літературної мови. В обговоренні лексичної системи звернено особливу увагу на загальноукраїньку лексику та запозичення з польської, словацької, угорської, румунської (волоської), тюркської та німецької мовних систем.
The paper discusses the phonetic, lexical and grammatical features of the Lemkian dialect
against the fieldwork study carried out by Polish and Ukrainian linguists before the displacement of the Lemkian speaking community to the East – to the former Soviet Ukraine, and to the Western territories of Poland after World War II. A characterization is offered of the Lemkian dialect against the background of other Carpatian and West Ukrainian dialects as well as against Standard Ukrainian. The paper also discusses the native lexical stock of the Lemkian dialect and lexical borrowings from Polish, Slovak, Hungarian and from other languages.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-10-22T09:39:25Z
2012-10-22T09:39:25Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Лесів, М. Основні характерні особливості системи лемківських говірок [Текст] / М. Лесів // Studia Methodologica : альманах / уклад. : С. Є. Панцьо, Н. О. Свистун. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 15-29.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2140
 
Language uk