Запис Детальніше

Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в Україні

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в Україні
Lexical interpretation in migrational lemkiv dialects in Ukraine.
 
Creator Алексєєва, Мадіна Михайлівна
Alexejeva, Madina
 
Subject лемківські говірки
мовна ситуація
лексична інтерференція
запозичення
адаптація запозичень
 
Description Стаття присвячена сучасним лексичним процесам у переселенських лемківських говірках в Україні, а саме результатам взаємодії лемківських говірок з мовами оточення (українською літературною та російською) і наслідкам цих контактів для системи діалекту.
The article is dedicated to the modern lexical processes in emigrational lemkiv dialects in Ukraine, to the results of interaction of lemkiv dialects with surrounding languages (literary Ukrainian and Russian ones), and to the results of these contacts for dialects systems.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-10-22T11:22:36Z
2012-10-22T11:22:36Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Алексєєва, М. Лексична інтерференція в переселенських лемківських говірках в Україні [Текст] / М. Алексєєва // Studia Methodologica : альманах / уклад. : С. Є. Панцьо, Н. О. Свистун. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 32-38.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2142
 
Language uk