Запис Детальніше

Прийменники у діалектному тексті

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прийменники у діалектному тексті
Prepositions in dialect text
 
Creator Делюсто, Марина Сергіївна
Delyusto, Maryna
 
Subject говірка
діалектний текст
прийменник
 
Description Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених дослідженню граматичної
системи української степової говірки з опорою на діалектні тексти. У ній аналізуються
прийменники
This article continues the cycle of author’s publications devoted to the study of grammar system of Ukrainian steppe dialect on the basis of dialect text. It is a research of prepositions.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-11-06T08:15:40Z
2012-11-06T08:15:40Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Делюсто, М. Прийменники у діалектному тексті [Текст] / М. Делюсто // Studia Methodologica : альманах / уклад. : С. Є. Панцьо, Н. О. Свистун. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27 : Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. – С. 96-100.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2156
 
Language uk