Запис Детальніше

Метод підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж з управлінням положенням телекомунікаційних аероплатформ

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Метод підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж з управлінням положенням телекомунікаційних аероплатформ
 
Creator Валуйський, Станіслав Вікторович
 
Subject пропускна здатність
епізодична радіомережа
телекомунікаційна аероплатформа
управління
місцеположення
зв’язність
пропускная способность
эпизодическая радиосеть
телекоммуникационная аэроплатформа
управление
местоположение
связность
throughput
wireless ad-hoc network
telecommunication aerial platform
control
placement
connectivity
 
Contributor Лисенко О.І.
 
Date 2012-04-21T12:20:21Z
2012-04-21T12:20:21Z
2012
 
Type Thesis Doctoral
 
Identifier Валуйський С. В. Метод підвищення пропускної здатності епізодичних радіомереж з управлінням положенням телекомунікаційних аероплатформ : дис. ... канд. техн. наук. : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі / С. В. Валуйський. - К., 2012. - 126 л. + CD-ROM
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1695
 
Language uk
 
Rights Дисертація захищена авторським правом. Переглянути її можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.