Запис Детальніше

Основи гідравліки

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основи гідравліки
 
Creator Струтинський, C. В.
 
Subject гідрогазостатика
кінематика
динаміка
гідравліка
дросельні пристрої гідроприводу
 
Description У навчальному посібнику в стислій формі розглядаються фізичні властивості і теоретичні моделі рідин і газів, основні положення гідрогазостатики, кінематики та динаміки ідеальної і в'язкої рідини. Викладено загальні питання гідравліки, закономірності течії в трубопроводах, місцеві гідравлічні опори. Розглянуто особливості течії рідини в дросельних пристроях гідроприводу, струменеві течії та струменеві пристрої. Описано особливості нестаціонарного руху рідини в трубопроводах та термодинамічні процеси в гідро- та пневмосистемах. Призначений для студентів освітнього рівня «бакалавр» механічних та енергетичних напрямків.
 
Date 2012-04-24T14:45:17Z
2012-04-24T14:45:17Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Струтинський, С. В. Основи гідравліки [Електронний ресурс] : навчальний посібник / C. В. Струтинський ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 24,3 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1702
 
Language uk