Запис Детальніше

Вступ до загальнотехнічної англійської мови

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вступ до загальнотехнічної англійської мови
 
Subject англійська мова
 
Description Матеріали у методичних рекомендаціях мають загальнотехнічний напрямок. Включають у себе 15 занять (у тому числі тексти для домашнього читання), додатки (кросворди та ін.) і таблицю неправильних дієслів. Кожне заняття складається з тексту для опрацювання та вправ, спрямованих на розвиток навичок аудіювання, читання, перекладу, говоріння та письма.
Методичні рекомендації розроблено на основі оригінальних текстів за темами, що мають практичний та пізнавальний інтерес для студентів технічного вищого навчального закладу.
 
Publisher НТУУ «КПІ»
 
Contributor Кузьміна, Ірина Петрівна
Василенко, Лариса Олександрівна
 
Date 2012-04-25T10:44:17Z
2012-04-25T10:44:17Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Вступ до загальнотехнічної англійської мови [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів І курсу напрямів підготовки 6.040201 «Математика», 6.040203 «Фізика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. П. Кузьміна, Л. О. Василенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,72 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1703
 
Language uk