Запис Детальніше

Економіка підприємства

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економіка підприємства
 
Subject економіка підприємства
ринкове середовище підприємства
капітал підприємства
оборотні кошти підприємства
персонал підприємства
продуктивність праці
витрати виробництва
розрахунок ціни одиниці продукції
аналіз діяльності підприємства
 
Date 2012-04-26T15:09:25Z
2012-04-26T15:09:25Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Економіка підприємства [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету менеджменту та маркетингу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Любимова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,93 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1712
 
Language uk