Запис Детальніше

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»
 
Subject дипломний проект
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Contributor Степанюк, Андрій Романович
Гатілов, Костянтин Олександрович
 
Date 2012-04-27T15:16:32Z
2012-04-27T15:16:32Z
2011
 
Type Learning Object
 
Identifier Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Р. Степанюк, К. О. Гатілов. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,54 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1713
 
Language uk