Запис Детальніше

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числові методи аналізу-2» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 «Машинобудування»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числові методи аналізу-2» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 «Машинобудування»
 
Subject числові методи аналізу
розрахункові роботи
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Contributor Воронін, Леонід Григорович
Сачок, Роман Володимирович
 
Date 2012-04-28T17:10:32Z
2012-04-28T17:10:32Z
2011
 
Type Learning Object
 
Identifier Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Числові методи аналізу-2» для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 050503 «Машинобудування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Г. Воронін, Р. В. Сачок. – Електронні текстові дані (1 файл: 271 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1716
 
Language uk