Запис Детальніше

Практикум з редагування та літературної правки для студентів спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та редагування»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Практикум з редагування та літературної правки для студентів спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та редагування»
 
Subject редагування
літературна правка
практикум
видавниче вичитування
редагування рукописів
оцінювання тематики допису
 
Description В практикумі подано як опанувати методи аналізу авторських помилок і навчитись редагуванню рукописів, призначених для різних засобів інформації та читацьких аудиторій. Докладний розбір навчальних зразків і фіксування зауважень до кожного з них у вигляді короткого щоденника (ведеться у формі тез) або протоколу погодження лексики дозволить кожному з молодих редакторів укласти свій персональний «кодекс виправлень» на всі випадки видавничої практики і будь-які фахові потреби.
Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Contributor Левчук, Олена Миколаївна
 
Date 2012-05-14T16:49:52Z
2012-05-14T16:49:52Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Практикум з редагування та літературної правки для студентів спеціальності 7.03030301 «Видавнича справа та редагування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Левчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 196 Кбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1720
 
Language uk