Запис Детальніше

Застосування аутсорсингу на промислових підприємствах

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Застосування аутсорсингу на промислових підприємствах
 
Creator Микало, Олександра Ігорівна
 
Subject аутсорсинг
кооперація
маркетинговий підхід
промислове підприємство
механізм застосування аутсорсингу
оцінювання доцільності
матричний метод
класифікація аутсорсингу
аутсорсинг
кооперация
маркетинговый подход
промышленное предприятие
механизм применения аутсорсинга
оценивание целесообразности
матричный метод
классификация аутсорсинга
outsourcing
cooperation
marketing approach
industrial enterprise
mechanism of outsourcing application
assess of reasonability
matrix method
classification of outsourcing
 
Contributor Зозульов Олександр Вікторович
 
Date 2012-05-22T10:21:45Z
2012-05-22T10:21:45Z
2012
 
Type Thesis Doctoral
 
Identifier Микало О. І. Застосування аутсорсингу на промислових підприємствах : дис. ... канд. економ. наук. : 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. І. Микало. - К., 2012. - 227 л. + CD-ROM
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1722
 
Language uk
 
Rights Дисертація захищена авторським правом. Переглянути її можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.