Запис Детальніше

Створення інноваційно-технологічних кластерів на основі машинобудівних підприємств

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Створення інноваційно-технологічних кластерів на основі машинобудівних підприємств
 
Creator Жигалкевич, Жанна Михайлівна
 
Subject інноваційно-технологічний кластер
машинобудування
зв’язки
система
логіко-структурне моделювання
ефективність
конкурентні переваги
стратегічні напрями
інфраструктура
науково-кадровий потенціал
інноваційна активність
инновационно-технологический кластер
машиностроение
связи
система
логико-структурное моделирование
эффективность
конкурентные преимущества
стратегические направления
инфраструктура
научно-кадровый потенциал
инновационная активность
innovative-technological cluster
machine-building
connections
system
logicstructural modeling
efficiency
competitive advantages
strategic directions
infrastructure
scientific-personnel
innovative activity
 
Contributor Стеченко Дмитро Миколайович
 
Date 2012-05-22T11:37:48Z
2012-05-22T11:37:48Z
2012
 
Type Thesis Doctoral
 
Identifier Жигалкевич Ж. М. Створення інноваційно-технологічних кластерів на основі машинобудівних підприємств : дис. ... канд. економ. наук. : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ж. М. Жигалкевич. - К., 2012. - 203 л. + CD-ROM
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1728
 
Language uk
 
Rights Дисертація захищена авторським правом. Переглянути її можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.