Запис Детальніше

Здоровий спосіб життя та теоретичні основи фізичного виховання студентів

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Здоровий спосіб життя та теоретичні основи фізичного виховання студентів
 
Subject здоров’я
здоровий спосіб життя
фізичне виховання
спорт
 
Description В методичних рекомендаціях розкриваються актуальні питання формування здоров’я та здорового способу життя в рамках теоретичної підготовки з фізичного виховання. Рекомендовані студентам за програмою навчальної дисципліни «Фізичне виховання».
 
Publisher НТУУ «КПІ»
 
Contributor Гетман, В. О.
Новицький, Ю. В.
Скибицький, І. Г.
 
Date 2012-05-22T12:05:26Z
2012-05-22T12:05:26Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Здоровий спосіб життя та теоретичні основи фізичного виховання студентів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. О. Гетман, Ю. В. Новицький, І. Г. Скибицький. – Електронні текстові дані (1 файл: 256 Кбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1732
 
Language uk