Запис Детальніше

Управління проектами

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Управління проектами
 
Subject управління проектами
менеджмент
менеджмент організацій
ризики
 
Publisher НТУУ «КПІ»
 
Contributor Довгань, Людмила Євгенівна
Мохонько, Ганна Анатоліївна
Малик, Ірина Петрівна
 
Date 2012-06-22T12:15:10Z
2012-06-22T12:15:10Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Управління проектами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик. – Електронні текстові дані (1 файл: 358 Кбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1745
 
Language uk