Запис Детальніше

Менеджмент

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Менеджмент
 
Subject менеджмент
менеджмент організацій
 
Publisher НТУУ «КПІ»
 
Contributor Довгань, Людмила Євгенівна
Мохонько, Ганна Анатоліївна
Малик, Ірина Петрівна
Якименко, Олена Сергіївна
 
Date 2012-06-22T12:27:14Z
2012-06-22T12:27:14Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Менеджмент [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент інноваційної діяльності» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 756 Кбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1746
 
Language uk