Запис Детальніше

Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
 
Subject менеджмент організацій
дипломна робота
 
Publisher НТУУ «КПІ»
 
Contributor Довгань, Людмила Євгенівна
Малик, Ірина Петрівна
Гук, Ольга Володимирівна
Ведута, Людмила Леонідівна
Мохонько, Ганна Анатоліївна
 
Date 2012-06-22T12:37:50Z
2012-06-22T12:37:50Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Менеджмент організацій і адміністрування. Виконання та захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» [Електронний ресурс] : методичні вказівки (виправлені та доповнені) для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, О. В. Гук та [ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 858 Кбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1747
 
Language uk