Запис Детальніше

Корпоративне управління

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Корпоративне управління
 
Subject корпоративне управління
менеджмент
менеджмент організацій
 
Description Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам факультету менеджменту та маркетингу спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» в засвоєнні необхідних теоретичних знань з дисципліни, набутті навичок і використанні їх на практиці.
 
Publisher НТУУ «КПІ»
 
Contributor Довгань, Людмила Євгенівна
Малик, Ірина Петрівна
Мохонько, Ганна Анатоліївна
 
Date 2012-06-22T13:04:36Z
2012-06-22T13:04:36Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Корпоративне управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько. – Електронні текстові дані (1 файл: 654 Кбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1749
 
Language uk