Запис Детальніше

Електромагнітна сумісність. Просторово-енергетичний аналіз завадної взаємодії двох радіотехнічних систем

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Електромагнітна сумісність. Просторово-енергетичний аналіз завадної взаємодії двох радіотехнічних систем
 
Subject електромагнітна сумісність
канали завадної взаємодії
проходження завад через РпрП
радіопередавальний пристрій РТС
 
Contributor Репа, Федір Михайлович
 
Date 2012-08-07T15:29:38Z
2012-08-07T15:29:38Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Електромагнітна сумісність. Просторово-енергетичний аналіз завадної взаємодії двох радіотехнічних систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів радіотехнічного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ф. М. Репа. – Електронні текстові дані (1 файл: 16,1 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/1760
 
Language uk