Запис Детальніше

Теоретична і прикладна механіка

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретична і прикладна механіка
 
Subject теоретична механіка
прикладна механіка
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Contributor Панов, Сергій Львович
 
Date 2012-08-07T16:27:49Z
2012-08-07T16:27:49Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Теоретична і прикладна механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання модульної контрольної роботи для студентів напрямку підготовки 6.051501 «Видавничо – поліграфічна справа», спеціальностей 7.05150101 «Технологія друкованих видань» та 7.05150105 «Технологія виготовлення та оформлення пакувань» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. Л. Панов. – Електронні текстові дані (1 файл: 544 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1763
 
Language uk