Запис Детальніше

Технологія видавничо-поліграфічного виробництва. Спеціальні види друку

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Технологія видавничо-поліграфічного виробництва. Спеціальні види друку
 
Subject види друку
трафаретний друк
тиражування інформації
флексографічний способ друку
 
Contributor Хохлова, Розалія Анатоліївна
Логазяк, Ірина Юріївна
Кушлик, Богдан Ростиславович
 
Date 2012-08-08T15:29:24Z
2012-08-08T15:29:24Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Технологія видавничо-поліграфічного виробництва. Спеціальні види друку [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Р. А. Хохлова, І. Ю. Логазяк, Б. Р. Кушлик. — Електронні текстові дані (1 файл: 694 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1766
 
Language uk