Запис Детальніше

Схемотехніка вузлів та пристроїв комп'ютеризованих репросистем

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Схемотехніка вузлів та пристроїв комп'ютеризованих репросистем
 
Subject курсова робота
 
Contributor Чуркін, Володимир Вікторович
 
Date 2012-08-08T15:40:16Z
2012-08-08T15:40:16Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Схемотехніка вузлів та пристроїв комп'ютеризованих репросистем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Чуркін. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,18 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1767
 
Language uk