Запис Детальніше

Методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів факультету інформатики та обчислювальної техніки (Ч. ІI)

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів факультету інформатики та обчислювальної техніки (Ч. ІI)
 
Subject англійська мова
граматика англійської мови
 
Date 2012-08-09T13:07:59Z
2012-08-09T13:07:59Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів факультету інформатики та обчислювальної техніки (Ч. ІI) [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Домаскіна, Ю. І. Дробязко, О. В. Лубянова. – Електронні текстові дані (1 файл: 403 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1769
 
Language uk