Запис Детальніше

Англійська мова професійного спрямування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Англійська мова професійного спрямування
 
Subject англійська мова
 
Contributor Грищенко, Яна Сергіївна
Овчаренко, Зоя Петрівна
 
Date 2012-08-09T13:29:02Z
2012-08-09T13:29:02Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту та маркетингу напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка і підприємництво», 6.030507 «Маркетинг» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. С. Грищенко, З. П. Овчаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 837 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1770
 
Language uk