Запис Детальніше

Англійська мова для науковців 1

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Англійська мова для науковців 1
 
Subject англійська мова
 
Date 2012-08-09T15:06:15Z
2012-08-09T15:06:15Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Англійська мова для науковців 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять студентів V курсу хіміко-технологічного факультету, напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальність 7.05130103 «Технічна електрохімія». Ч. 1 / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Волкова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1771
 
Language uk