Запис Детальніше

Англійська мова для науковців 1

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Англійська мова для науковців 1
 
Subject англійська мова
 
Date 2012-08-09T15:23:55Z
2012-08-09T15:23:55Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Англійська мова для науковців 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів V курсу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (напрям підготовки 6.050702 «Електромеханіка», спеціальність 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв») / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Семида, Л. І. Шиліна. – Електронні текстові дані (1 файл: 384 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1772
 
Language uk