Запис Детальніше

Англійська мова професійного спрямування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Англійська мова професійного спрямування
 
Subject англійська мова
 
Contributor Антоненко, Інна Іванівна
Лузан, Марина Вікторівна
 
Date 2012-08-09T15:43:57Z
2012-08-09T15:43:57Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів IV курсу напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ВПІ / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. І. Антоненко, М. В. Лузан. – Електронні текстові дані (1 файл: 454 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1773
 
Language uk