Запис Детальніше

Англійська мова професійного спрямування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Англійська мова професійного спрямування
 
Subject англійська мова
 
Contributor Щербань, Лідія Михайлівна
Тищенко, Микола Андрійович
 
Date 2012-08-09T15:57:38Z
2012-08-09T15:57:38Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів ІV курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Щербань, М. А. Тищенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 322 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1774
 
Language uk