Запис Детальніше

Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки: 6.050503 «Машинобудування» спеціалізації «Обладнання ресурсоенергоощадних та екобезпечних технологій холодильних і хімічних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування хімічного обладнання»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки: 6.050503 «Машинобудування» спеціалізації «Обладнання ресурсоенергоощадних та екобезпечних технологій холодильних і хімічних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування хімічного обладнання»
 
Subject проектування хімічного обладнання
графічна робота
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Contributor Гатілов, Костянтин Олександрович
 
Date 2012-08-13T14:00:10Z
2012-08-13T14:00:10Z
2011
 
Type Learning Object
 
Identifier Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки: 6.050503 «Машинобудування» спеціалізації «Обладнання ресурсоенергоощадних та екобезпечних технологій холодильних і хімічних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування хімічного обладнання» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Гатілов. – Електронні текстові дані (1 файл: 322 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1775
 
Language uk