Запис Детальніше

«Управління ІТ-проектами», «Менеджмент проектів ПЗ» та «Проектний менеджмент»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title «Управління ІТ-проектами», «Менеджмент проектів ПЗ» та «Проектний менеджмент»
 
Subject ІТ проекти
бізнес-план
 
Description В методичних вказівках до комп’ютерного практикуму наведений тематичний план дисципліни, теоретичні та практичні настанови до виконання, тематика комп’ютерного практикуму, завдання, список літератури, контрольні питання.
 
Contributor Гриша, О. В.
 
Date 2012-08-30T16:49:31Z
2012-08-30T16:49:31Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier «Управління ІТ-проектами», «Менеджмент проектів ПЗ» та «Проектний менеджмент» [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання завдань з комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» та напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» професійного спрямування «Інформаційні управляючі системи та технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гриша. – Електронні текстові дані (1 файл: 247 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1810
 
Language uk