Запис Детальніше

Системний аналіз

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Системний аналіз
 
Subject системний аналіз
 
Description В методичних вказівках комп’ютерного практикуму наведений тематичний план дисципліни, теоретичні та практичні настанови до виконання, тематика комп’ютерного практикуму, завдання, список літератури, контрольні питання.
 
Contributor Гриша, О. В.
Муха, І. П.
Родичева, О. С.
 
Date 2012-08-30T17:10:47Z
2012-08-30T17:10:47Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Системний аналіз [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання завдань з комп’ютерного практикуму для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» та напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» професійного спрямування «Інформаційні управляючі системи та технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Гриша, О. С. Родичева, І. П. Муха. – Електронні текстові дані (1 файл: 247 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1811
 
Language uk