Запис Детальніше

Дослідження впливу енергетичних параметрів паперу спеціального призначення на його стійкість до забруднення в обігу

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження впливу енергетичних параметрів паперу спеціального призначення на його стійкість до забруднення в обігу
Research of special purpose paper energy parameters influence on its anti-soiling properties
Исследование влияния энергетических параметров бумаги специального назначения на ее стойкость к загрязнению в обороте
 
Creator Когут, П. П.
Kohut, P. P.
 
Subject 655.3.066(075.8)
 
Publisher Київ
ВПІ НТУУ "КПІ"
 
Date 2013-10-30T09:26:48Z
2013-10-30T09:26:48Z
2011
 
Type Article
 
Format С. 72-79
 
Identifier Когут П. П. Дослідження впливу енергетичних параметрів паперу спеціального призначення на його стійкість до забруднення в обігу / П. П. Когут // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 4(34). – С. 72–79. – Бібліогр.: 12 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5057
 
Source Технологія і техніка друкарства: збірник наукових праць
 
Language uk