Запис Детальніше

Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови)

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови)
Word-building models of suffixal qualitative adjectives (on the material of adjectives of the modern German language)
Словообразовательные модели суффиксальных прилагательных на обозначение качества (на материале прилагательных современного немецкого
языка)
 
Creator Зайченко, О. В.
Zaychenko, O. V.
Зайченко, Е. В.
 
Subject словотворення прикметників
продуктивні моделі
якісні прикметники
word-building of adjectives
productive models
qualitative adjectives
словообразование прилагательных
продуктивные модели
качественные прилагательные
811.112.2:81.367.623
 
Publisher Київ
НТУУ "КПІ"
 
Date 2013-10-30T10:57:26Z
2013-10-30T10:57:26Z
2013
 
Type Article
 
Format С. 16-24
 
Identifier Зайченко О. В. Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) / О. В. Зайченко // Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 1. – С. 16–24. – Бібліогр.: 8 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/5064
 
Source Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка: збірник наукових праць
 
Language uk