Запис Детальніше

Електропостачання промислових підприємств

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Електропостачання промислових підприємств
 
Subject асинхронні двигуни
електричні навантаження
електричні мережі
заземлення
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Publisher Київ
НТУУ «КПІ»
 
Date 2014-01-27T14:07:52Z
2014-01-27T14:07:52Z
2014
 
Type Metodical Matherial
 
Format 93 c.
 
Identifier Електропостачання промислових підприємств [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Мейта, А. В. Ворфоломеєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,85 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 93 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6552
 
Language uk