Запис Детальніше

Розрахунок енергетичної ефективності циклу ПТУ

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розрахунок енергетичної ефективності циклу ПТУ
 
Subject промислові установки
паротурбінна установка
ефективності циклу
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Publisher Київ
НТУУ «КПІ»
 
Date 2014-05-31T12:36:04Z
2014-05-31T12:36:04Z
2014
 
Type Metodical Matherial
 
Format 28 с.
 
Identifier Розрахунок енергетичної ефективності циклу ПТУ [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Основи теплотехніки» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. М. Шовкалюк, Б. В. Дейко. – Електронні текстові дані (1 файл: 749 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 28 с. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7712
 
Language uk