Запис Детальніше

Наземные моллюски Бахчисарая и его ближайших окрестностей

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наземные моллюски Бахчисарая и его ближайших окрестностей
Наземні молюски Бахчисараю та його найближчих околиць
Terrestrial mollusks of Bahchisaray and its outskirts
 
Creator Гураль-Сверлова, Н. В.
Гураль, Р. И.
 
Subject наземные моллюски
Крым
 
Description В 2010-2011 г.г. в Бахчисарае и его ближайших окрестностях выявлено 27 видов наземных
моллюсков. Наиболее массовыми видами были Monacha fruticola, Helicopsis retowskii,
Brephulopsis cylindrica. Выявлено несколько колоний Helix lucorum.
У 2010-2011 р.р. у Бахчисараї та його найближчих околицях виявлено 27 видів наземних
молюсків. Найбільш масовими видами були Monacha fruticola, Helicopsis retowskii, Brephulopsis
cylindrica. Виявлено декілька колоній Helix lucorum.
27 spesies of terrestrial mollusks were esteblished in 2010-2011 in Bahchisaray and its outskirts.
Monacha fruticola, Helicopsis retowskii, Brephulopsis cylindrica turned out to be the most numerous.
Some colonies of Helix l ucorum were found.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-22T09:08:07Z
2014-12-22T09:08:07Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Гураль-Сверлова, Н. В. Наземные моллюски Бахчисарая и его ближайших окресностей [Текст] / Н. В. Гураль-Сверлова, Р. И. Гураль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 101-405. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4892
 
Language ru
 
Relation Біологія