Запис Детальніше

Прогнозна математична модель та оцінка взаємозв’язку залежності чисельності популяції Nassari us reticulatus (L.) та температури води у кутовій частині Севастопольської бухти (Чорне море)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Прогнозна математична модель та оцінка взаємозв’язку залежності чисельності популяції Nassari us reticulatus (L.) та температури води у кутовій частині Севастопольської бухти (Чорне море)
Прогнозная математическая модель взаимосвязи численности популяции Nassari us reticulatus(L.) и температуры воды в верхней части Севастопольской бухты (Чёрное море)
The prognostic mathematic model and estimate of relationship of depend of the abundance population Nassari us reticulatus (L.) from water temperature in the corner part of the Sevastopol bay (Black sea)
 
Creator Гуменюк, Г. Б.
Станіславчук, А. В.
Зубрецька, С. Б.
 
Subject Nassarius reticulatus (L.)
чисельність популяції
температура води
кореляція
прогнозна математична модель
 
Description Проведено кореляційний аналіз залежності між чисельністю молюсків Nassarius reticulatus (L.)
і температурою води у місцях відбору проб. Також були складені прогнозні математичні
моделі, за допомогою яких можна передбачити зміни одного показника (чисельність) у разі
зміни іншого (температура води).
Рассчитана корреляция между численностью моллюсков N. reticulatus и температурой воды в
верхней части Севастопольской бухты (Чёрное море). Составлена прогнозная математическая
модель рассчета показателя численности от изменения температуры.
The correlation analyze of depend between abundance mollusks N. reticulatus and water temperature
in the sites of taking samples were done. The forecast mathematic model for helping forecast of
change one characteristic (abundance) if another changing (temperature) were found too.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-22T09:17:33Z
2014-12-22T09:17:33Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Гуменюк, Г. Б. Прогнозна математична модель та оцінка взаємозв'язку залежності чисельності популяції Nassarius reticulatus (L.) та температури води в кутовій частині Севастопольської бухти (Чорне море) [Текст] / Г. Б. Гуменюк, А. В. Станіславчук, С. Б. Зубрецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4893
 
Language uk
 
Relation Біологія