Запис Детальніше

Порівняння резистентності зябрового епітелію двостулкових молюсків Unio tumidus та Dreissena polymorpha до підвищеної температури водного середовища

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Порівняння резистентності зябрового епітелію двостулкових молюсків Unio tumidus та Dreissena polymorpha до підвищеної температури водного середовища
Сравнение резистентности жаберного эпителия двустворчатых моллюсков Unio tumidus та Dreissena polymorpha к повышенной температуре водной среды
Comparison of the resistance of gill epithelium of bivalves Unio tumidus and Dreissena polymorpha to increased temperature of water environment
 
Creator Коновець, І. М.
Мардаревич, М. Г.
Баширова, І. М.
 
Subject Unio tumidus
Dreissena polymorpha
зябровий епітелій
температурна резистентність
 
Description Досліджували резистентність зябрового епітелію Unio tumidus та Dreissena polymorpha до підвищеної
температури у статичних та динамічних дослідах. Верхня межа температурної толерантності
зябрового епітелію в обох видів становить близько 31°С. Проте за дії екстремальних
температур Unio tumidus виявився витривалішим порівняно з Dreissena polymorpha.
Исследовали резистентность жаберного эпителия U. tumidus та D. polymorpha к повышенной
температуре в статических и динамических экспериментах. Верхняя граница температурной
резистентности жаберного эпителия у обоих видов составляет около 31°С. Однако при
действии экстремальных температур U. tumidus выявился более устойчивым по сравнению с
D. polymorpha.
The comparison of bivalve mollusks Unio tumidus and Dreissena polymorpha gill epithelium
resistance to water environment increased temperature in static and dynamic experiments was
investigated. Upper limit of temperature resistance of gill epithelium for both species is about 31°С.
However U. tumidus is more resistant to the effect of extreme temperature in comparison with
D. polymorpha.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-22T10:01:32Z
2014-12-22T10:01:32Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Коновець, І. М. Порівняння резистентності зябрового епітелію двостулкових молюсків Unio tumidus та Dreissena polymorpha до підвищеної температури водного середовища [Текст] / І. М. Коновець, М. Г. Мардаревич, І. М. Баширова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4896
 
Language uk
 
Relation Біологія