Запис Детальніше

Різноманіття фітомікроперифітону черепашок прісноводних молюсків

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Різноманіття фітомікроперифітону черепашок прісноводних молюсків
Разнообразие фитомикроперифитона ракушек пресноводных моллюсков
Freshwater mollusks shells phytomicroperiphyton diversity
 
Creator Корнійчук, Н. М.
Киричук, Г. Є.
Чернуха, І. С.
 
Subject фітомікроперифітон
прісноводні молюски
якісне різноманіття
р. Тетерів
 
Description Вперше приведені відомості про видове різноманіття фітомікроперифітону черепашок
прісноводних молюсків родини перлівницеві. В результаті досліджень, що були проведені в
восени 2011, на черепашках досліджуваної групи молюсків ідентифіковано 63 види
водоростей, які належали до 4 відділів: Суапорґі^а, ВасіІІагіорґіуІа, Сґііогорґіуіа, Еидіепорґі^а.
Впервые приведені сведения о видовом разнообразии фитомикроперифитона ракушек
пресноводных моллюсков семейства перловицевых. В результате исследований, проведенных
осенью 2011 г., на раковинах исследуемой группы моллюсков идентифицированы 63 вида
водорослей, принадлежащих к 4 отделов: Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta,
Euglenophyta.
Data on Unionidae family freshwater mollusks phytomicroperiphyton diversity are given for the first
time. As a result of autumn 2011 investigations 63 algae species belonging to four department:
Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta are identified on mollusks.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-22T10:24:23Z
2014-12-22T10:24:23Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Корнійчук, Н. М. Різноманіття фітомікроперифітону черепашок прісноводних молюсків [Текст] / Н. М. Корнійчук, Г. Є. Киричук, І. С. Чернуха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 144-148. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4898
 
Language uk
 
Relation Біологія