Запис Детальніше

Выживаемость и поведенческие изменения Potamopyrgus anti podarum в градиенте солености

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Выживаемость и поведенческие изменения Potamopyrgus anti podarum в градиенте солености
Життєздатність і поведінкові зміни Potamopyrgus anti podarum у градієнті солоності
Survival and behavioral changes in Potamopyrgus anti podarum in sаlinity gradient
 
Creator Кошелев, А. В.
Овсепян, М. С.
 
Subject соленость
устойчивость
поведенческие реакции
Potamopyrgus antipodarum
 
Description Исследовали влияние солености на Potamopyrgus antipodarum. Установлен ряд поведенческих
и морфологических изменений моллюсков в соленых растворах. Предложены критерии
выявления толерантности по отношению к солености.
Досліджено вплив різного рівня солоності води на Potamopyrgus antipodarum. Виявлено низку
поведінкових і морфологічних змін молюсків в солоностних розчинах. Запропоновано критерії
виявлення зон толерантності щодо солоності.
The influence of varying salinity on Potamopyrgus antipodarum was investigated. The number of
behavioral and morphological changes of clams in saline solutions are shown. Criteria for identifying
zones of tolerance to salinity are proposed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-22T10:31:40Z
2014-12-22T10:31:40Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Кошелев, А. В. Выживаемость и поведенческие изменения Potamopyrgus antipodarum в градиенте солености [Текст] / А. В. Кошелев, М. С. Овсепян // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 148-151. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4899
 
Language ru
 
Relation Біологія