Запис Детальніше

Предварительные данные о распределении моллюска - камнеточца Petricola lithophaga (philippson 1788) у Западного берега Крым

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Предварительные данные о распределении моллюска - камнеточца Petricola lithophaga (philippson 1788) у Западного берега Крым
Попередні дані про розподіл моллюсків - каменеточців Petricola Lithophaga (philippson 1788) біля Західного узбережжя Криму
Preliminary data on the distribution of the rock - boring mollusk Petricola Lithophaga (philippson 1788) along the Western coast of Crimea
 
Creator Ковалёва, М. А.
 
Subject моллюски
Petricola lithophaga
сообщество
Чёрное море
 
Description В работе приводятся результаты исследования популяции моллюска - камнеточца Petricola
lithophaga, а также видовой состав и количественные показатели макрофауны его биотопа.
У роботі подано результати дослідження популяції молюска-каменеточця Petricola lithophaga,
а також видовий склад і кількісні показники макрофауни його біотопу.
The results of rock - boring mollusks Petricola lithophaga study are presented. Its species structure
and its biotop macrofauna quantitative indices are given.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-22T10:38:26Z
2014-12-22T10:38:26Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Ковалёва, М. А. Предварительные данные о распределении моллюска-камнеточца Petricolal Lithophaga (philippson) 1788) у западного берега Крыма [Текст] / М. А. Ковалёва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 132-135. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4900
 
Language ru
 
Relation Біологія