Запис Детальніше

Особенности формирования микропространственной фенетической структуры популяций двух видов наземных моллюсков (gastropoda; pulmonata; helicidae)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особенности формирования микропространственной фенетической структуры популяций двух видов наземных моллюсков (gastropoda; pulmonata; helicidae)
Особливості формування мікропросторової фенетичної структури популяцій двох видів наземних молюсків (gastropoda; pulmonata; helicidae)
The peculiarities of the micro-spatial phenetic structure formation in two species of terrestrial mollusks (gastropoda; pulmonata; helicidae)
 
Creator Крамаренко, C. C.
Крамаренко, А. С.
Плаксин, О. Н.
Кузьмичева, Н. И.
 
Subject микропространственная изменчивость
полиморфизм
наземные моллюски
 
Description В работе проанализированы механизмы, определяющие микропространственный паттерн
полиморфизма, в отношении окраски и опоясанности раковины двух видов наземных
моллюсков.
У роботі проаналізовано механізми, що визначають мікропросторовий паттерн поліморфізму
щодо забарвлення та посмугованості черепашок двох видів наземних молюсків.
The article analyses different mechanisms that determine polymorphism micro-spatial pattern in shell
colouring and striping in two species of terrestrial mollusks.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-23T07:33:21Z
2014-12-23T07:33:21Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Особенности формирования микропространственной фенетической структуры популяций двух видов наземных моллюсков (GASTROPODA; PULMONATA; HELICIDAE) [Текст] / С. С. Крамаренко, А. С. Крамаренко, О. Н. Плаксин, Н. И. Кузьмичева // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – C. 154-158. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4901
 
Language ru
 
Relation Біологія