Запис Детальніше

Радіозахисні властивості м’яса слимака Ampullaria glauca

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Радіозахисні властивості м’яса слимака Ampullaria glauca
Радиозащитные свойства мяса улиток Ampullaria glauca
Radioprotective properties of Аmpullaria glauca snails meat
 
Creator Кражан, С. А.
Коба, С. А.
Григоренко, Т. В.
Дерев’янко, Л. П.
 
Subject м'ясо ампулярії
радіозахисні властивості
 
Description Досліджено радіозахисні властивості м’яса ампулярії. Запропоновано його використання як
дієтичної добавки з метою поповнення організму білками і вітамінами та його захисту в умовах
іонізуючого опромінювання.
Изучены радиозащитные свойства мяса ампуллярии. Предложено его использование в качестве
диетической добавки с целью пополнения организма белками и витаминами и защиты в
условиях ионизирующего излучения.
Radioprotective properties of ampulyarii snail meat are studied. The use of snail meat is offered as
dietary addition with the purpose of addition to the organism proteins and vitamins and defense in the
conditions of ionizing radiation for normalization of metabolism.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-23T07:42:41Z
2014-12-23T07:42:41Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Радіозахисні властивості м'яса слимака Ampullaria glauca [Текст] / С. А. Кражан, С. А. Коба, Т. В. Григоренко, Л. П. Дерев'янко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – C. 151-154. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4902
 
Language uk
 
Relation Біологія