Запис Детальніше

Наукова школа як засіб організації науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наукова школа як засіб організації науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів
Научная школа как средство организации научно-исследовательской работы студентов высших учебных заведений
Scientific school as the means of higher school student’s scientificresearch work organization
 
Creator Мельниченко, Р. К.
 
Subject науково-дослідницька робота
професійна підготовка студентів природничих спеціальностей
наукова малакологічна школа
Житомирський державний університет ім. Івана Франка
 
Description Показано роль наукової школи в системі професійної підготовки студентів природничих
спеціальностей вищих навчальних закладів. Розкрито історію створення, принципи організації,
основні напрямки досліджень, наукову і організаційну діяльність Житомирської наукової
малакологічної школи.
Показана роль научной школы в системе профессиональной подготовки студентов
естественных специальностей высших учебных заведений. Приведена история создания,
принципы организации, основные направления исследований, научная и организационная
работа Житомирской научной малакологической школы.
The role of scientific school in the system of higher school natural sciences students’ professional
training is shown. The foundation history, the organization principles, the main research directions, of
the scientific malacological school are described.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-23T08:58:56Z
2014-12-23T08:58:56Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Мельниченко, Р. К. Наукова школа як засіб організації науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Р. К. Мельниченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 330-338. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4908
 
Language uk
 
Relation Біологія